Tunniplaan

1. klass
  Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede
1. Eesti keel Eesti keel Matemaatika Eesti keel Klassijuh.tund
2. Matemaatika Matemaatika Eesti keel Muusika Eesti keel
3. Kunst Keh. kasv. Keh. kasv Loodus Tööõpetus
4. Muusika Keh. kasv. Loodus Matemaatika Eesti keel
5.         Kunst

 

2. klass

  Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede
1. Eesti keel Keh. kasv. Eesti keel Eesti keel Klassijuh.tund
2. Matemaatika Muusika Eesti keel Matemaatika Eesti keel
3. Loodus Eesti keel Matemaatika Matemaatika Eesti keel
4. Tööõpetus Inim.õpetus Tööõpetus Muusika Keh. kasv.
5. Keh. kasv Matemaatika   Loodus Kunst

 

3. klass
  Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede
1. Eesti keel Muusika Eesti keel Eesti keel Klassijuh.tund
2. Eesti keel Inglise keel Kunst Lo/In Lo/In
3. Matemaatika Tööõpetus Matemaatika Matemaatika Matemaatika
4. Tööõpetus Keh.kasv. Lo/In Eesti keel Inglise keel
5. Muusika Keh.kasv. Inglise keel   Keh.kasv.
6. Arvutiõpetus   Matemaatika    

 

3.+6.kl LÕK
  Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede
1. Eesti keel Muusika Eesti keel Eesti keel Klassijuh.tund
2. Matemaatika Eesti keel /Inglise keel Kunst/Kä Eesti keel In.õp/In.õp
3. Eesti keel/Tööõpetus Tööõpetus/- Eesti keel Matemaatika Loodusõpetus
4. Tööõpetus/Tööõpetus Keh.kasv/In.õp Eesti keel Tööõpetus -/Inglise keel
5. Matemaatika Keh.kasv/Lo Arvutiõpetus Matemaatika Keh.kasv.
6. -/Kä -/Lo Loodusõpetus -/Ajalugu Matemaatika
7. -/Keh.kasv.   -/Kunst    

 

4.kl/4.kl LÕK
  Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede
1. Keh.kasv. Matemaatika Eesti keel Eesti keel Klassijuh.tund
2. Eesti keel Eesti keel Matemaatika Matemaatika Matemaatika
3. Ingl./Eesti keel Ingl./In.õp Ingl./Eesti keel Loodusõpetus Keh.kasv./In.õp
4. Matemaatika Arvutiõpetus Loodusõpetus Keh.kasv Eesti keel
5. Tööõpetus/Käsitöö Kunst Muusika Muusika Eesti keel
6. Tööõpetus/Käsitöö        

 

5. klass
  Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede
1. Inglise keel Loodusõpetus Inglise keel Matemaatika Klassijuh.tund
2. Matemaatika Ajalugu Eesti keel Loodusõpetus Matemaatika
3. Eesti keel Matemaatika Vene keel Eesti keel Kunst
4. Eesti keel Inglise keel Matemaatika Eesti keel Eesti keel
5. -/Käsitöö Muusika Keh.kasv. Ajalugu Inglise keel
6. -/Käsitöö Keh.kasv. Keh.kasv. Tööõpetus  
7.   Inimeseõpetus   Tööõpetus  

 

6. klass
  Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede
1. Eesti keel Eesti keel Keh.kasv(P)/Käsitöö(T) Eesti keel Klassijuh.tund
2. Inglise keel Ühiskonnaõpetus Keh.kasv(P)/Käsitöö(T) Matemaatika Eesti keel
3. Matemaatika Inimeseõpetus Eesti keel Kunst Inglise keel
4. Loodusõpetus Matemaatika Matemaatika Ajalugu Vene keel
5. Arvutiõpetus Inglise keel Vene keel Tööõpetus(P)/Keh.kasv(T) Matemaatika
6. Vene keel Muusika Ajalugu Tööõpetus(P)/Keh.kasv(T) Loodusõpetus
7.     Loodus    

 

7. klass

  Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede
1.

Tööõpetus(P)/-(T)

Inimeseõpetus Keh.kasv(P)/Käsitöö(T) Matemaatika Klassijuh.tund
2. Tööõpetus(P)/-(T) Bioloogia Keh.kasv(P)/Käsitöö(T) Eesti keel Geograafia
3. Ajalugu Matemaatika Loodus Muusika Matemaatika
4. Matemaatika Eesti keel Vene keel Vene keel Ajalugu
5. Inglise keel Vene keel Matemaatika -(P)/ Keh.kasv(T) Eesti keel
6. Eesti keel Inglise keel Inglise keel -(P)/ Keh.kasv(T) Loodusõpetus
7. Geograafia   Kunst    
8. Bioloogia        

 

8.+9.klass LÕK
  Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede
1. Matemaatika Ajalugu Matemaatika Tööõpetus Klassijuh.tund
2. Loodusõpetus Arvutiõpetus Matemaatika Tööõpetus Inimeseõpetus/-
3. Tööõpetus Eesti keel Eesti keel Kunst Inglise keel
4. Tööõpetus

Inimeseõp.

/-(P), Keh.kasv(T)

Loodusõpetus Eesti keel Lo/Lo
5. Loodus/Inimeseõp. Inglise keel Eesti keel Matemaatika Lo/Lo
6. Eesti keel Muusika   Ajalugu/tööõpetus Matemaatika
7. Eesti keel Keh.kasv/Keh.kasv(P),Käsitöö(T)   -/tööõpetus  
8. Töö/Töö/Keh.kasv(T) Keh.kasv/Keh.kasv(P),Käsitöö(T)      

 

8. klass

  Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede
1. Vene keel Ajalugu Geograafia Muusika Klassijuh.tund
2. Eesti keel Eesti keel Keemia Kunst Inglise keel
3. Bioloogia Eesti keel Matemaatika Matemaatika Vene keel
4. Inglise keel Füüsika Inglise keel Füüsika Matemaatika
5. Matemaatika Matemaatika Ajalugu Eesti keel Keemia
6. Inimeseõpetus Vene keel Bioloogia    
7. Tööõpetus/Keh.kasv. Keh.kasv(P)/Käsitöö(T) Karjääriõpetus    
8. Tööõpetus/Keh.kasv. Keh.kasv(P)/Käsitöö(T)      

 

9. klass

  Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede
1. Geograafia Matemaatika Keemia

Tööõpetus(P) /-(T)

Klassijuh.tund
2. Matemaatika Matemaatika Inglise keel Vene keel Matemaatika
3. Kunst Ühiskonnaõpetus Geograafia Ühiskonnaõpetus Bioloogia
4. Vene keel Ajalugu Eesti keel Matemaatika Keemia
5. Eesti keel Eesti keel Bioloogia Füüsika Vene keel
6. Inglise keel Füüsika Eesti keel Ajalugu Inglise keel
7.

-(P) /Keh.kasv(T) 

Keh.kasv(P)/Käsitöö(T)   Muusika  
8. -(P) /Keh.kasv(T)  Keh.kasv(P)/-(T)      

 

Avaldatud 07.09.2023. Viimati muudetud 15.09.2023.